info@swadt.com

013 - 591 59 21

06 - 588 43 874

Stichting SWADT is de non-profit organisatie die graag mensen helpt

Samen Werken Aan De Toekomst

Samen werken aan de toekomst

SWADT is een non-profit organisatie die graag mensen helpt. Wij richten ons op cliënten met hulpvragen op het gebied van: psychiatrische problematiek, LVB (licht verstandelijk beperkt) in combinatie met gedragsproblematiek, gezin-/systeemproblematiek en forensische problematiek al dan niet in combinatie met een verslaving, schulden en/of dakloosheid. Daarnaast is SWADT thuis in de culturele diversiteit van cliënten.

Leren & Werken

Als de cliënt wil werken in een bedrijf dan ondersteunt het SWADT bij het vinden van een passende werkplek. Samen met de cliënt wordt er gezocht naar een passende plek om deel te nemen in de maatschappij. De cliënt werkt of gaat stage lopen binnen een bedrijf. De cliënt onderzoekt samen met SWADT wat de mogelijkheden zijn. Wij helpen graag bij het vinden en behouden van een betaalde baan.

Scroll to Top