SWADT is de non-profit organisatie die graag mensen helpt

psychiatrische problematiek, lichamelijk verstandelijk beperkt, gedragsproblematiek

Financiering

SWADT zal middels een kennismakingsgesprek met u uw hulpvragen en de daarbij financieringsmogelijkheden bespreken.

Financiering zijn via de volgende mogelijkheden van toepassing:

– Persoonsgebonden budget (PGB)
– Particulier gefinancierde zorg.

Indicatie of beschikking aanvraag

PGB

Een persoonsgebonden budget is een budget dat naar eigen inzien kan worden besteed aan de zorg die men denkt nodig te hebben. Men kiest zelf van welke zorgverleners en begeleiders men hulp krijgt. Personen die een pgb ontvangen, kopen op deze manier hun eigen zorg in. Let op! Hier zijn wel specifieke voorwaardes aan verbonden. Indien nodig kan SWADT u begeleiden bij de aanvraag van een PGB. Informatie omtrent wetten en regelingen van het PGB vindt u via onderstaande link op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/persoonsgebonden-budget

Particulier gefinancierde zorg

Geschiedt door middel van facturatie.