info@swadt.com

013 - 591 59 21

06 - 588 43 874

Financiering

SWADT zal tijdens een kennismakingsgesprek met u uw hulpvragen en de financieringsmogelijkheden met u bespreken.

Financiering is mogelijk via de volgende opties:

  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Particulier gefinancierde zorg
  • Zorg in Natura (ZIN) Regio Midden-Brabant

Indicatie of beschikking aanvraag

PGB

Een persoonsgebonden budget is een budget dat naar eigen inzien kan worden besteed aan de zorg die men denkt nodig te hebben. Men kiest zelf van welke zorgverleners en begeleiders men hulp krijgt. Personen die een PGB ontvangen, kopen op deze manier hun eigen zorg in. Let op! Hier zijn wel specifieke voorwaardes aan verbonden. Indien nodig kan SWADT u begeleiden bij de aanvraag van een PGB. Informatie omtrent wetten en regelingen van het PGB vindt u via onderstaande link op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/persoonsgebonden-budget

Particulier gefinancierde zorg

Geschiedt door middel van facturatie.

Scroll to Top