info@swadt.com

013 - 591 59 21

06 - 588 43 874

Werken & leren

Dagbesteding

Iedereen is talentvol en iedereen heeft kwaliteiten. Soms moeten deze nog ontdekt en waar nodig ontwikkeld worden. Het geloven in eigen kracht van de cliënt is groot. Cliënten met een geldige dagbestedingsindicatie kunnen op de dagbesteding ‘t Tweede kansje of in de werkplaats hun dag nuttig invullen. Cliënten ontwikkelen hier nieuwe vaardigheden en verbeteren deze waar ze al goed in zijn. Hierdoor worden er nieuwe mogelijkheden ontdekt en worden er nieuwe ervaringen opgedaan. De invulling van de dagbesteding wordt middels een ontwikkelingsplan samen met de cliënt opgesteld, het samen werken aan de toekomst staat hierin centraal.

Jobcoaching

Als de cliënt wil werken in een bedrijf dan ondersteunt SWADT bij het vinden van een passende werkplek. Samen met de cliënt wordt er gezocht naar een passende plek om deel te nemen in de maatschappij. De cliënt werkt of gaat stage lopen binnen een bedrijf. De cliënt onderzoekt samen met SWADT wat de mogelijkheden zijn. Wij helpen graag bij het vinden en behouden van een betaalde baan.

Ambulante begeleiding

SWADT biedt intensieve ambulante begeleiding op alle levensgebieden. Middels een kennismakingsgesprek bespreken we alle hulpvragen en stemmen we onze inzet en de samenwerking af. SWADT is er als het nodig is en kennen daarin geen 9 tot 5 mentaliteit. Helaas komen wij veel cliënten tegen die jarenlang in de hulpverlening hebben gezeten maar waarbij de problematiek zo hardnekkig is dat die moeilijk op te lossen is. Een aantal van deze cliënten verkeren in een crisis of lopen het ernstige risico in crisis te komen. SWADT zet zich in om deze cliënten te stabiliseren en te voorkomen dat ze weer in deze situatie terecht komen.

Dagbesteding ‘t Tweede kansje

Op onze dagbesteding ‘t Tweede kansje bieden wij verschillende vormen van dagbesteding aan. Samen met de cliënt wordt aan zijn/haar doelen gewerkt zoals afgestemd in het ontwikkelingsplan. Dit kan op alle soorten gebieden zijn.

Vanuit de winkel biedt SWADT ook mensen met een kleine beurs goederen aan die primair voor hen nodig zijn. Wij stellen dan deze goederen in kosteloos ter beschikking. Tevens beschikt ’t Tweede kansje over een assortiment van diverse artikelen, die niet bestemd zijn voor verkoop maar voor liefdadigheid.

Financiering

SWADT zal tijdens een kennismakingsgesprek met u uw hulpvragen en de financieringsmogelijkheden met u bespreken.

Financiering is mogelijk via de volgende opties:
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Particulier gefinancierde zorg
  • Zorg in Natura (ZIN) Regio Midden-Brabant
Scroll to Top