info@swadt.com

013 - 591 59 21

06 - 588 43 874

Klachten

Heeft u een klacht?

Graag horen wij van u vroegtijdig wat u vindt dat SWADT niet goed voor u heeft gedaan en/of kan verbeteren. Juist als uw klacht nog ‘klein’ is, willen wij dat graag met u bespreken. Dan kan direct gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing en hoeven klachten niet opgekropt te worden of over te gaan in een conflictsituatie. Wij moedigen het aan dat u al zelf ook over een mogelijke oplossing wilt nadenken. SWADT streeft er naar om uw klacht op een gepaste wijze op te kunnen lossen. Hier mag u ook een vertrouwenspersoon bij inschakelen.

Hoe maakt u de klacht kenbaar

U mag uw klacht schriftelijk of mondeling indienen rechtstreeks bij Stichting SWADT:

  • schriftelijk kunt u uw klacht indienen via email naar: info@swadt.com o.v.v. “Klacht”
  • mondeling kunt u uw klacht kenbaar maken op het telefoonnummer 013- 591 59 21

U mag uw klacht ook rechtstreeks extern indienen via het Klachtenportaal Zorg:

www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtportaal-zorg/

Vervolg klachtenprocedure

SWADT zal binnen 7 dagen na ontvangst van uw klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
SWADT zal er in eerste instantie voor zorg dragen dat binnen 14 dagen een persoonlijk gesprek met u plaats zal vinden om uw klacht bespreekbaar te maken. Dit zal bij SWADT op locatie plaats vinden.
SWADT vindt het ten alle tijden van belang dat u zich comfortabel voelt bij het aangaan van het persoonlijk gesprek en stellen het op prijs als u zich wilt laten vergezellen door uw ouders en/of vertegenwoordigers.
SWADT streeft er naar om samen met u uw klacht binnen 6 weken op te lossen.
SWADT heeft zijn klachtenregeling ondergebracht Klachtenportaal Zorg. Indien u niet tevreden bent over de klachtafhandeling of uitkomst die SWADT u biedt, dan kunt u zich officieel richten tot het Klachtenportaal Zorg.

Website: https://klachtenportaalzorg.nl

Scroll to Top