info@swadt.com

013 - 591 59 21

06 - 588 43 874

Begeleiding op alle levensgebieden

SWADT biedt intensieve ambulante begeleiding op alle levensgebieden. Middels een kennismakingsgesprek bespreken we alle hulpvragen en stemmen we onze inzet en de samenwerking af. SWADT is er als het nodig is en kennen daarin geen 9 tot 5 mentaliteit. Helaas komen wij veel cliënten tegen die jarenlang in de hulpverlening hebben gezeten maar waarbij de problematiek zo hardnekkig is dat die moeilijk op te lossen is. Een aantal van deze cliënten verkeren in een crisis of lopen het ernstige risico in crisis te komen. SWADT zet zich in om deze cliënten te stabiliseren en te voorkomen dat ze weer in deze situatie terecht komen.

Clientvertrouwen

Sommige cliënten zijn het vertrouwen in de hulpverlening kwijt geraakt, dit zorgt er voor dat cliënten zorg mijdend worden. Het ontbreken van financiering en gebrek aan vertrouwen en geloof in het oplossen/stabiliseren van de problematiek, geeft cliënt meer reden tot zorg en wanhoop. SWADT start de hulpverlening waar het acuut nodig is, financiering zal dan direct bij aanvang van de hulpverlening worden aangevraagd. Het bouwen en onderhouden van een goede relatie met cliënt is voor SWADT een zeer belangrijk uitgangspunt, om de problematiek te kunnen stabiliseren en op te lossen. Samen werken om deze problematiek snel en efficiënt op te lossen vergt de nodige expertise en snelheid. Korte lijnen en snelle inzet is dan van essentieel belang.

Fasen Intensieve Ambulante hulpverlening

Er zijn drie fases waar deze wordt ingedeeld:

  • Vertrouwen en veiligheid
  • Verkrijgen van inzichten als het gaat om ontwikkelen, leren en accepteren
  • Afschalen van de hulpverlening

Dagbestedingslocatie

Onze dagbestedingslocatie kan indien nodig op diverse manieren worden ingezet als leeromgeving. De dagbesteding biedt een veilige omgeving waar de cliënt aan zijn/haar doelen kan werken. De dagbesteding is meer dan een ruimte voor de winkel en werkplaats. Vanuit ons kantoor kunnen zaken samen met de cliënt geregeld worden. Denk hierbij aan administratie op het gebied van correspondentie, financiën, aanvragen en agenda planning. Dit zijn zaken die vaak voor een cliënt niet te overzien zijn laat staan op orde krijgen.
Als het gaat om de financiën van de cliënt is het van belang dat stabilisatie op dit levensgebied snel wordt gerealiseerd. SWADT biedt hier op diverse manieren begeleiding in aan. Een traject binnen SWADT wat kan worden ingezet is schuldhulpverlening, hier wordt samen met een ervaren schuldhulpverlener uit het team gewerkt aan een gezonde financiële toekomst. Naast de begeleiding in schuldhulpverlening van SWADT bestaat er ook de mogelijkheid om bewind voering aan te vragen, na gezamenlijk overleg en indien cliënt aan de voorwaarden voldoet kunnen wij deze aanmelden bij een samenwerkende bewindvoerder.
SWADT is ook gespecialiseerd op diverse gebieden als het gaat om verslavingszorg, dakloosheid, LVB in combinatie met probleemgedrag, psychiatrie, multiculturele problematiek en op forensisch vlak. Tijdens de hulpverlening kijkt SWADT naar het gehele cliëntsysteem. Het is onmogelijk en onrealistisch om bijvoorbeeld alleen de moeder te begeleiden, terwijl oorzaak bij de vader of iemand anders uit het systeem van cliënt ligt. De cliënt, systeem van de cliënt, dagbesteding en de begeleider houden korte lijnen met elkaar, zo kan er snel en effectief geschakeld worden.

Wanneer de cliënt middels begeleiding bij SWADT zijn/haar doelen behaald heeft en sprake is van stabilisatie, zal er gewerkt worden aan een stapsgewijze afschaling van de hulpverlening en het vasthouden van het geleerde. De cliënt en zijn/haar systeem kan indien nodig ten alle tijden terugvallen op SWADT.

Scroll to Top